Stjórnarhættir

Starfskjarastefna Almenna leigufélagsins

1.Starfskjarastefna

Starfskjarastefna Almenna leigufélagsins ehf., kt. 611013-0350, (hér eftir „félagið“) byggir á ákvæði 54. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög. Starfskjarastefna þessi er samning með hliðsjón af leiðbeiningum Viðskiptaráðs Ísland, Nasdaq Iceland og Samtökum Atvinnulífsins um Stjórnarhætti Fyrirtækja.

2. Markmið starfskjarastefnu

Starfskjarastefna félagsins hefur það að markmiði að tryggja að félagið geti boðið upp á samkeppnishæf laun og að launamálum sé háttað í samræmi við önnur félög á markaði í sambærilegum rekstri. Starfskjör starfsmanna félagsins skulu taka mið af jafnréttissjónarmiðum ásamt ábyrgð og árangurs hvers og eins til að tryggja að starfsmenn njóti sanngjarns afraksturs af störfum sínum, en á sama tíma stuðla að ábyrgð í rekstri og taka mið af hagsmunum hluthafa og annarra sem hafa hagsmuni af. Með þessum hætti er reynt að laða að hæft starfsfólk og á sama tíma að samræma hagsmuni þess og hluthafa Almenna leigufélagsins.

3. Starfskjör stjórnarmanna

Aðalfundur ákveður kjör stjórnarmanna líkt og kveðið er á um í 54. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög. Kjör stjórnarmanna skulu vera ákvörðuð föst mánaðarleg þóknun. Stjórn félagsins skal gera tillögu um kjör endurskoðunarnefndar sem starfar undir stjórn og bera undir aðalfund. Kjör stjórnarmanna skulu taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja í störf sín í þágu félagsins, með hliðsjón af ábyrgð stjórnarmanna og afkomu félagsins. Séu stjórnarmenn starfsmenn móðurfélags eða rekstrarfélags sjóðs sem á meirihluta í félaginu, er þeim heimilt að afsala sér stjórnarlaunum.

4. Starfskjör framkvæmdastjóra

Starfskjör framkvæmdastjóra Almenna leigufélagsins, grunnlaun og önnur hlunnindi skulu ákvörðuð í ráðningarsamningi. Kjör framkvæmdastjóra þurfa að vera samkeppnishæf og taka mið af ábyrgð og getu í starfi. Stjórn er heimilt að ákvarða sérstakan starfslokasamning við framkvæmdastjóra.

5. Kaupaukar

Til viðbótar við hefðbundin launakjör er félaginu heimilt að launa starfsmönnum sínum með öðrum greiðslum.

6. Samþykki starfskjarastefnu

Starfskjarastefna félagsins skal tekin til afgreiðslu á aðalfundi og skal hún tekin til endurskoðunar ár hvert og borin undir aðalfund til samþykktar eða synjunar.

Starfskjarastefnan er leiðbeinandi fyrir stjórn félagsins mæli lög ekki fyrir um annað og tekur í aðalatriðum til þeirra þátta sem nefndir eru hér að ofan, án þess þó að takmarkast af þeim. Ef stjórn félagsins víkur frá stefnunni skal það rökstutt í hverju tilfelli fyrir sig í gerðabók félagsins.

Starfskjarastefna Almenna leigufélagsins var samþykkt af stjórn þann 28. ágúst 2017 og staðfest á hluthafafundi þann 26. september 2017.